VOLTMETER 821HH

Voltmeter 821HH là thiết bị đo điện áp do nhà sản xuất Hoa Kỳ cung cấp. Có chức năng đo chính xác điện áp bề mặt của các vật liệu hay linh kiện nhạy cảm ESD.
Model: 821HH
Nhà sản xuất: TREK (USA)

0888828910